اسامی ماه ها به زبان ترکی 

 

��فروردین : آغلارگولر

اردیبهشت : گون آی

خرداد : قیزاران آی

تیر : قورا پیشیرن

مرداد : قویروق دوغان

شهریور : زومار آیی

مهر : خزل آیی

آبان : قیرؤو آیی

آذر : آزر

دی : چیلله

بهمن : دوندوران آی 

اسفند : بایرام آیی 

اسامی روز ها به زبان ترکی 

شنبه ⇦⇦⇦ یئلی گونی

��یکشنبه ⇦⇦⇦ سوت گونی

دوشنبه ⇦⇦⇦ دوز گونی

��سه شنبه ⇦⇦⇦ آرا گونی

چهارشنبه ⇦⇦⇦ اوت گونی

��پنج شنبه ⇦⇦⇦ سو گونی

جمعه ⇦⇦⇦ آینی گونی

منبع : خبر هایی از علیشاه |ماهها به ترکی
برچسب ها : گونی ,زبان ترکی